Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε καιρό Covid-19

Σας ενημερώνουμε για τα Επιτεύγματα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ στο καιρό της πανδημίας. Θα δείτε την  Ανακοίνωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών_ILsaS  πρόταση Πρωτοκόλλου Λειτουργίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ Θα σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης....