Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Βιβλιοθήκες και COVID-19: μέτρα για άνοιγμα στους χρήστες

Η μηνιαία ενημέρωση της EBLIDA εξετάζει εξονυχιστικά πώς διάφορες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, όλων των ειδών, ξεκίνησαν να αντεπεξέρχονται στο άνοιγμά τους για τους χρήστες. https://mailchi.mp/75d312f57c24/eblida-newsletter-4155369?e=df034ba794...

Δημιουργία προφίλ στο Google scholar και Academia.edu.

Στην ιστοσελίδα  της βιβλιοθήκης και στον σύνδεσμο Πληροφορίες-Φυλλάδια οδηγοί,  έχουν δημιουργηθεί δυο οδηγοί για την δημιουργία προφίλ στο Google scholar και το Academia.edu. Οι δυο αυτές εφαρμογές  συγκεντρώνουν άρθρα και μελέτες ερευνητών, κυρίως πανεπιστημιακών....

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...