Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Βιβλιοθήκες και COVID-19: μέτρα για άνοιγμα στους χρήστες

Η μηνιαία ενημέρωση της EBLIDA εξετάζει εξονυχιστικά πώς διάφορες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, όλων των ειδών, ξεκίνησαν να αντεπεξέρχονται στο άνοιγμά τους για τους χρήστες. https://mailchi.mp/75d312f57c24/eblida-newsletter-4155369?e=df034ba794...

Δημιουργία προφίλ στο Google scholar και Academia.edu.

Στην ιστοσελίδα  της βιβλιοθήκης και στον σύνδεσμο Πληροφορίες-Φυλλάδια οδηγοί,  έχουν δημιουργηθεί δυο οδηγοί για την δημιουργία προφίλ στο Google scholar και το Academia.edu. Οι δυο αυτές εφαρμογές  συγκεντρώνουν άρθρα και μελέτες ερευνητών, κυρίως πανεπιστημιακών....