Σεμινάριο: “Πως γράφεται μια εργασία”

Περιγραφή: Το σεμινάριο περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για τη συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας. Γίνεται εκτενής αναφορά σε θέματα δόμησης και μορφοποίησης της πτυχιακής εργασίας ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα και...

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης Μάρτιος-Απρίλιος

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  θα παρέχει το σεμινάριο για την έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης μέσω του διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις...

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης μελών Βιβλιοθήκης -ΕΛΜΕΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η ΜΟΔΙΠΑΒ ΣΕΑΒ  στο πλαίσιο του ελέγχου και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να συλλέξει την γνώμη των μελών της ως προς την ικανοποίηση...

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης-ΕΛΜΕΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η ΜΟΔΙΠΑΒ ΣΕΑΒ σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα που διεξάγει για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο θα συλλέξει τη γνώμη των φοιτητών για την αξιολόγηση...

Βήματα διαδικασίας δανεισμού

Λόγω των απαγορευτικών μέτρων η διαδικασία δανεισμού και επιστροφής υλικού στη Βιβλιοθήκη έχει αλλάξει. Μπορείτε όμως να κάνετε εγγραφή, να δανειστείτε ή να επιστρέψετε βιβλία με ασφάλεια, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : Βήμα 1: Για να εγγραφείτε στη Βιβλιοθήκη...