Δημιουργία προφίλ στο Google scholar και Academia.edu.

Στην ιστοσελίδα  της βιβλιοθήκης και στον σύνδεσμο Πληροφορίες-Φυλλάδια οδηγοί,  έχουν δημιουργηθεί δυο οδηγοί για την δημιουργία προφίλ στο Google scholar και το Academia.edu. Οι δυο αυτές εφαρμογές  συγκεντρώνουν άρθρα και μελέτες ερευνητών, κυρίως πανεπιστημιακών....

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Αγαπητοί φοιτητές Για την διευκόλυνσης σας  στην  αναζήτηση της  βιβλιογραφίας όταν γράφετε τις εργασίες σας, η βιβλιοθήκη του πανεπιστήμιου δημιούργησε δυο εκπαιδευτικά βίντεο . Το ένα βίντεο αφορά το πώς εντοπίζουμε ηλεκτρονικά άρθρα περιοδικών γνωρίζοντας την...

Δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά μαθήματα της IEEE

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο εκδότης IEEE προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών μαθημάτων του (ΙΕΕΕ elearning), στο πλαίσιο της πολυετούς και άψογης συνεργασίας με τον ΣΕΑΒ.(μέχρι 30-6-2020) H  πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα του εν λόγω...