Ενημέρωση για τη λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίζει να παραμένει κλειστή για το κοινό σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699/τ. Β’/05.05.2020 για παράταση μέτρων των προηγούμενων ΚΥΑ έως τις 30/05/2020. Παρακαλώ ενημερώνεστε από τη σελίδα της βιβλιοθήκης για τις...

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Ημερομηνίες Σεμιναρίων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις Ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με σκοπό την προώθηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης zoom. Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης...

Λειτουργίες εξ αποστάσεως της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 783/τΒ’/10-03-2020, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναστέλλει την εκπαιδευτική του λειτουργία για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως...

Ενημέρωση για ανοικτές επιστημονικές πηγές για Covid-19!

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης δημιούργησε στην ιστοσελίδα του το ” Covid-19″ στις Ηλεκτρονικές πηγές όπου παρέχει όλη την επιστημονική πληροφόρηση για ανοικτές πηγές  που προσφέρεται από  εκδότες, επιστημονικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια για την...

Διανομή βιβλίων Ευδόξου ακαδ.έτους 2019-2020 κατ’οίκον

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών...