Ενημερωθείτε για τις Νέες Προσκτήσεις τεκμηρίων της ΒιΚεΠ, κατά το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος 2022–Δεκέμβριο 2023.
Περισσότερες πληροφορίες για τα τεκμήρια, μπορείτε να αναζητήσετε
στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.