Πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικού COVID-19 στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 του Ελληνικού Μεσογειακού...

Δοκιμαστική πρόσβαση στον εκδότη De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter  για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης...

Λειτουργία Βιβλιοθηκών ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

  Οι Βιβλιοθήκες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 απόφασης (τεύχος Β, 3707/4-9-2020) «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» και της σχετικής...

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε καιρό Covid-19

Σας ενημερώνουμε για τα Επιτεύγματα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ στο καιρό της πανδημίας. Θα δείτε την  Ανακοίνωση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών_ILsaS  πρόταση Πρωτοκόλλου Λειτουργίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ Θα σας ενημερώνουμε για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης....

Κάλλιπος Υποβολή προτάσεων συγγραφής

Σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα της δράσης ΚΑΛΛΙΠΟΣ έχει αναρτηθεί προδημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Συγγραφής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για τη νέα φάση του έργου «ΚΑΛΛΙΠΟΣ+». Σκοπό έχει την παραγωγή οκτακοσίων (800) νέων ανοικτών ψηφιακών...