Σεμινάριο απο το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) στο πλαίσιο των δράσεων του 2020 διοργανώνει το δεύτερο σεμινάριο απομακρυσμένης εκπαίδευσης (Webinar) με θέμα: «Μοντέλα και προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς: προκλήσεις και ευκαιρίες για τις...

Ενημέρωση για τη λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίζει να παραμένει κλειστή για το κοινό σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699/τ. Β’/05.05.2020 για παράταση μέτρων των προηγούμενων ΚΥΑ έως τις 30/05/2020. Παρακαλώ ενημερώνεστε από τη σελίδα της βιβλιοθήκης για τις...

Λειτουργίες εξ αποστάσεως της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 783/τΒ’/10-03-2020, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αναστέλλει την εκπαιδευτική του λειτουργία για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως...

Δημιουργία αναπνευστήρων απο φοιτητές ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατασκευάζει βαλβίδες αναπνευστήρων! Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας την υποδομή και την τεχνογνωσία που έχει, κατάφερε να κατασκευάσει βαλβίδες αναπνευστήρων και προστατευτικές μάσκες προσώπου με την τεχνολογία...