Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο παρέχει στους διδάσκοντες πρόσβαση στη νέα έκδοση Turnitin Feedback Studio.

Η νέα έκδοση TFS παρέχει για τους διδάσκοντες εργαλείο βαθμολόγησης και σχολιασμού των εργασιών καθώς και εργαλείο διόρθωσης E-rater γραμματικός έλεγχος στα αγγλικά. Για τη βαθμολόγηση και το σχολιασμό μπορείτε να χρησιμοποιήστε ή να δημιουργήσετε έτοιμες ρουμπρίκες με κριτήρια βαθμολόγησης των εργασιών, καθώς και σχόλια ελεύθερης μορφής, σημειώσεις πάνω στο κείμενο και να προβείτε σε βαθμολογία της εργασίας.

Για τους φοιτητές παρέχει το εργαλείο Draft Coach με την οποία θα μπορούν να κάνουν έλεγχο για πιθανή λογοκλοπή (similarity check), έλεγχο παραπομπών (citation check) και γραμματικό έλεγχο (grammar guide -for english text-), προτού υποβάλουν την εργασία τους στο Turnitin. Η υπηρεσία Draft Coach παρέχεται στους φοιτητές μέσω της ιδρυματικής συνδρομής στο Microsoft 365.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα του AI Writing Detection, για την οποία γίνεται ανίχνευση κειμένων με AI . Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας στον Έλεγχο λογοκλοπής.