Έλεγχος λογοκλοπής

Turnitin: Διαδικτυακή Εφαρμογή Ανίχνευσης Λογοκλοπής

Turnitin

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς το Ακαδημαϊκό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές διαθέτει πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin.

To Turnitin (Originality Check) αντιπαραβάλλει τις υπο κατάθεση εργασίες, άρθρα, κείμενα από το διαδίκτυο με τα κείμενα που ήδη έχουν κατατεθεί στη βάση του και με τις εργασίες από ανοικτά Ιδρυματικά αποθετήρια, σε ελληνική και Αγγλική γλώσσα και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή στο κείμενο.

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 15000 εκπαιδευτικά Ιδρύματα παγκοσμίως, από 30 εκατομμύρια φοιτητές, σε 140 χώρες. Είναι απαραίτητο εργαλείο για διδάσκοντες και φοιτητές αφού παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου αυθεντικότητας και πρωτοτυπίας του έργου τους.

Η άδεια χρήσης αφορά το Originality Check και βοηθά τον διδάσκοντα να ελέγξει τις εργασίες των φοιτητών για λογοκλοπή.

Δικαίωμα χρήσης έχει όλο το Ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου αφού δημιουργήσουν λογαριασμό. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία και εισάγονται από τους καθηγητές τους. Για εγγραφή ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτημα στο Σύστημα διαχείρισης Αιτημάτων Mitos:  https://mitos.hmu.gr  –>Βιβλιοθήκη –> Εγγραφή στο Turnitin  συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία –ονοματεπώνυμο, e-mail, σχολή, ιδιότητα.

Η τελική κρίση του ποσοστού λογοκλοπής είναι στη κρίση του επιβλέποντα. Δείτε σχετικά με την ερμηνεία του ποσοστού λογοκλοπής εδώ

Δείτε το Αναλυτικό εγχειρίδο χρήσης της υπηρεσίας.

Δείτε το instructors-create-profile  για τη δημιουργία profile.

Δείτε την Άδεια τελικού χρήστη (ελληνική μετάφραση)  EULA_End-Users License Agreement  την οποία αποδέχεται ο φοιτητής κατά την εγγραφή του στο Turnitin την πρώτη φορά.

Για να είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να δημιουργηθεί για εσάς λογαριασμός ως Instructor. Επικοινωνήστε με τον administrator στο e-mail : turnitin@hmu.gr δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του Ιδρυματικού email σας.

Προσοχή στη ρύθμιση “Submit papers to” που περιέχεται στα optional settings κάθε εργασίας -Assignment. Η προεπιλεγμένη τιμή “standard paper repository” δηλώνει ότι oι εργασίες (papers) που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο Αssingment θα αποθηκευτoύν στο αποθετήριο της Turnitin και άρα θα αποτελούν πηγή σύγκρισης για εργασίες που θα υποβληθούν στη συνέχεια από όλους όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία Turnitin. Αν οι εργασίες που θα υποβληθούν στο συγκεκριμένο Assignment δεν επιθυμείτε να αποθηκευτούν στο αποθετήριο της Turnitin, π.χ. επειδή απλώς θέλετε να ελέγξετε το ποσοστό ομοιότητας ώστε να τη βελτιώσετε, επιλέξτε “no repository”.

 

Οδηγοί υπηρεσίας:

Γενικά: δείτε το Συνοπτικό Φυλλάδιο Turnitin

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να οργανώσει σεμινάρια χρήσης υπηρεσίας ελέγχου λογοκλοπής για την ομάδα φοιτητών σας. Επικοινωνήστε στο e-mail : turnitin@hmu.gr