Να σας ενημερώσουμε ότι η Turnitin έχει διακόψει την υποβολή εργασιών σε μη εγγεγραμμένους φοιτητές. Για να προχωρήσει ο Instructor στην ανάρτηση εργασίας πρέπει να εισάγει τα στοιχεία του φοιτητή (Email, Ονοματεπώνυμο). Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να εισάγει ένα ψευδοemail ή να κάνει την ανάρτηση εργασίας από το Quick Submit.

Για βοήθεια απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη.