Σας ενημερώνουμε για την έναρξη της δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση Statista, μέσω του ΣΕΑΒ. Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή για 60 μέρες (μέχρι 13-12-2023). Ακολουθεί μία περιγραφή της βάσης καθώς και οι τρόποι πρόσβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Statista Campus License
Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και δεδομένων αγοράς στον κόσμο, δημοφιλής επειδή ταιριάζει τόσο καλά στον σημερινό τρόπο εργασίας. Μπορείτε να φανταστείτε μια μηχανή αναζήτησης που φτάνει μόνο σε έγκυρες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, της οποίας την κλίμακα και την εμφάνιση μπορείτε να προσαρμόσετε σε πολλές περιπτώσεις και να εφαρμόσετε στη ροή εργασίας σας με μερικά κλικ. Όλο το περιεχόμενο εμφανίζεται με περιεκτικό τρόπο και η πλατφόρμα επιτρέπει μια διαισθητική πλοήγηση για να επικεντρωθείτε στην έρευνά σας. Η Statista επιτρέπει την πρόσβαση σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, reportsforecasts & surveystopic pages και infographics και τη δική μας έρευνα για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές
Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου όλα τα μέλη έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε :

  • Statistics
  • Reports
  • Forecasts & Surveys
  • Topic Pages
  • Market Insights
  • Company Insights
  • Consumer insights
  • Company Insights & Consumer insights είναι add-on modules τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο Campus License.

Αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό για το κάθε module μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα.
Επιπρόσθετα, παρακάτω θα βρείτε δύο tutorials σχετικά με την Statista (Statista’s YouTube channel) :
Data Sources and citation for Academia
Get started with Statista

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Access on Campus (IP based)
Tα μέλη των ιδρυμάτων μπαίνουν απλά στο www.statista.com ενώ είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του πανεπιστημίου ( χωρίς να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό (free basic account) ή να συνδεθούν σε αυτόν σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν).
Όταν εισέλθετε στην πλατφόρμα της Statista θα πρέπει να βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα καλωσορίσματος δίπλα από το λογότυπο της StatistaWelcome to Statista , “University Name”! Free 60-day trialFree access until 13.12.23, αυτό σηματοδοτεί πως έχετε συνδεθεί στο trial επιτυχώς.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ, 2310998210, support@heallink.gr.