Η Βιβλιοθήκη προσφέρει δοκιμαστική πρόσβαση στα Annual Reviews έως τέλος Μαίου  2021.

https://www.annualreviews.org/ 

Τα Annual Reviews συγκεντρώνουν επιλεγμένα επιστημονικά άρθρα σε πολλούς επιστημονικούς τομείς.

Η σύνδεση είναι ανοικτή από τα IPs HMU ή μέσω σύνδεσης VPN εξ αποστάσεως έως 31 Μαίου 2021.