Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της  πανδημίας COVID19, έχει αλλάξει η διαδικασία κατάθεσης των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών στην Βιβλιοθήκη.

Η Κατάθεση των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Apothesis της ΒΚΠ γίνεται Ηλεκτρονικά με την αποστολή των παρακάτω απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail  irepository@hmu.gr και εφόσον έχει γίνει η παρουσίασή τους.

– Αρχείο pdf  ή .docx με το πλήρες κείμενο της εργασίας
– Αρχείο .doc με τις περιλήψεις (ελληνική-αγγλική) καθώς και ο τίτλος της εργασίας σας στα αγγλικά.
– Επίσης ο φοιτητής συμπληρώνει τη Βεβαίωση κατάθεσης πτυχιακής εργασίας /  Βεβαίωση κατάθεσης μεταπτυχιακής εργασίας  και την αποστέλλει στο irepository@hmu.gr. Η σχετική βεβαίωση, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, αποστέλλεται με ευθύνη της Βιβλιοθήκης στη Γραμματεία του τμήματος του φοιτητή.

Για τυχόν απορίες για τη διαδικασία κατάθεσης εργασιών επικοινωνήστε:

e-mail :  irepository@hmu.gr  και τηλ. επικ. 2810-379149, 2810-379827