Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. συνεχίζει να παραμένει κλειστή για το κοινό σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699/τ. Β’/05.05.2020 για παράταση μέτρων των προηγούμενων ΚΥΑ έως τις 30/05/2020.

Παρακαλώ ενημερώνεστε από τη σελίδα της βιβλιοθήκης για τις εξελίξεις και στέλνετε τις ερωτήσεις/αιτήματα στο e-mail στο LibHer@hmu.gr  ή τηλέφωνο 2810 379330-32

Εξυπηρετούνται αιτήματα όπως επιστροφή βιβλίων λόγω αποφοίτησης, διαγραφής, αποχώρησης κλπ. κατόπιν επικοινωνίας και ορισμό ραντεβού.

Δείτε τις ανοικτής πρόσβασης πηγές στη σελίδα μας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –> Covid-19