Ιδρυματικό Καταθετήριο

Το  Apothesis είναι το  Ιδρυματικό  Καταθετήριο  της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σκοπός του είναι η συλλογή, η οργάνωση, η ανάδειξη και η διατήρηση της πνευματικής παραγωγής των μελών της ακαδημαϊκής Κοινότητας

Το υλικό που περιλαμβάνει είναι οργανωμένο σε συλλογές και αποτελείται από πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ακολουθώντας τα πρότυπα ανοικτής πρόσβασης όπως έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο.

Ο έλεγχος λογοκλοπής γίνεται με το εργαλείο Turnitin.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ιδρυματικό Καταθετήριο «Apothesis»  ακολουθήστε  τον παρακάτω σύνδεσμο :

apothesis.lib.hmu.gr

  irepository@hmu.gr

 

 

 

Έντυπα

Οδηγίες χρήσης Apothesis

Προϋποθέσεις κατάθεσης πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών

Πολιτική του ιδρυματικού Καταθετηρίου

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993  το ψηφιακό περιεχόμενο του Apothesis προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε αυτό προσφέρεται μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή /και εκτύπωσή, μετάφραση του καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση του.