Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης πτυχιακών / μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Η διαδικασία κατάθεσης των πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

στη ΒιΚεΠ γίνεται ηλεκτρονικά και είναι η εξής :

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής στέλνει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο irepository@hmu.gr :

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της εργασίας είναι αυτή να έχει βαθμολογηθεί και να έχει λάβει την οριστική της μορφή.

 

Στη συνέχεια όταν ελεγχθούν τα υποβληθέντα αρχεία από την υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμο αποστέλλεται η Βεβαίωση κατάθεσης της πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας, με ευθύνη της βιβλιοθήκης, στην γραμματεία του τμήματος της/του φοιτήτριας/φοιτητή.

 

Τέλος ενημερώνεται η/ο φοιτήτρια/φοιτητής με ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση του αιτήματός της/του.

 

 

**********************************************************************************************

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης των εργασιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμο  κα. Μαρία Χετζάκη

      irepository@hmu.gr

    2810-379149,  2810-379827