Οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ολοκληρωθούν στις 22/11/2020.

Η διανομή τους θα ξεκινήσει στις 23/11/2020 και θα ολοκληρωθεί στις 11/01/2021.

Προσοχή!: Κατόπιν επικοινωνίας με τον Εύδοξο μας ενημέρωσαν ότι μπορείτε να προχωρήσετε στη δήλωση μαθημάτων ακόμα και αν έχετε εκκρεμότητες. Δεν μπορείτε όμως να δηλώσετε ξανά συγγράμματα που είχατε παραλάβει παλαιότερα και δεν τα έχετε επιστρέψει.