Σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΜΕΠΑ  ξεκίνησε  τη διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και θα την ολοκληρώσει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024.

  1. Τα συγγράμματα που θα επιλεγούν από τους φοιτητές/τριες πρέπει να αντιστοιχούν στα μαθήματα εκείνα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση του εξαμήνου.
  2. Για την παραλαβή συγγραμμάτων μπορούν να προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη καθημερινά από 9:00 ως 18:00, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η δήλωση του PIN.

Υπενθυμίζουμε στους/ις φοιτητές/ριες ότι τα Σημεία Διανομής υποχρεούνται να προβαίνουν σε έλεγχο της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση συγγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εξυπηρέτηση των φοιτητών/ριων, θα πρέπει να εισάγονται εκτός του 12-ψήφιου PIN και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εγγράφου ταυτοπροσωπίας του φοιτητή (αστυνομική ή ακαδημαϊκή ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) στο σχετικό πεδίο που έχει προστεθεί στην εφαρμογή του Σημείου Διανομής (Ταυτότητα Παραλήπτη).