• Οι χρήστες μπορούν να επιστρέφουν και να δανείζονται υλικό από τη Βιβλιοθήκη από 1 Ιουνίου 2020
  •  Θα γίνεται μερική χρήση αναγνωστηρίου και Ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Για μείωση του χρόνου παραμονής στη Βιβλιοθήκη καλούνται οι χρήστες να στέλνουν e-mail με τα βιβλία/άρθρα που θέλουν να δανειστούν από τις Βιβλιοθήκες στα LibHer@hmu.gr, LibCha@hmu.gr, LibRet@hmu.gr, LibAg@hmu.gr, LibSit@hmu.gr ή να συμπληρώνουν τη ΦΟΡΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ2020 και να τη στέλνουν στην αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Το προσωπικό θα εντοπίζει το υλικό και θα τα έχει έτοιμο προς παραλαβή.
  •  Συστήνεται η χρήση μάσκας και γαντιών
  • Θα ενημερώνεστε από το διαδικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης για οτιδήποτε νεότερο!