Βάσεις δεδομένων

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του πανεπιστημίου.

Οι βάσεις αυτές μπορεί να είναι:

  • Βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου με πρόσβαση σε όλο το κείμενο βιβλίου ή άρθρου
  • Βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικά στοιχεία όπως τίτλος βιβλίου, συγγραφέας, περίληψη βιβλίου ή άρθρου
  • Βάσεις δεδομένων σε καθορισμένα θεματικά πεδία π.χ. στατιστικά, νομικά δεδομένα.

Η βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με ετήσια συνδρομή και σε βάσεις δεδομένων μέσω της κοινοπραξίας HEAL Link.

Bάσεις δεδομένων μέσω συνδρομής Βιβλιοθήκης :

Βάσεις δεδομένων μέσω κοινοπραξίας HEAL Link :

Εκδότες

American Chemical Society (ACS)

American Institute of Physics (AIP)

American Physical Society (APS)

Association for Computing Machinery (ACM)

Cambridge University Press

Elsevier (Sciencedirect)

Emerald (MCB)

IEEE

Institute of Physics (IOP)

John Benjamins Publishing Company

Kluwer Law International

Oxford University Press

Project MUSE

PsycARTICLES (APA)

Sage

Springer

Taylor & Francis

Wiley Interscience

Βάσεις δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης :

 

Εδώ θα βρείτε τις σημειώσεις του σεμιναρίου  για τις Βάσεις δεδομένων data 

Εκπαιδευτικό βίντεο  βάσεις δεδομένων

Εδώ  υπάρχει ένα quiz γνώσεων για να δεις πόσο καλά τα πηγαίνεις στις Βάσεις δεδομένων (απαιτείτε σύνδεση με λογαριασμό σε gmail )

Εδώ ένας γενικός οδηγός βάσεων δεδομένων

Πληροφορίες:

Μαρία Βαργιακάκη  variaka@hmu.gr, 2810 379343, 2810 379827