Δείτε αναλυτικά τις δημοσιεύσεις των Ελλήνων ερευνητών σχετικά με τον COVID-19.    Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση, την αναφορά και γραφικό προς χρήση στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιστημονικής Επικοινώνησης του Σ.Ε.Α.Β. https://scholarly.heal-link.gr/news/coviddashboard/.

Από τις αρχές του έτους έως το τέλος Οκτωβρίου έχουν δημοσιευθεί περίπου 900 σχετικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, οι περισσότερες εκ των οποίων αποτελούν πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα. Παρατηρείται μια τάση δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, που τον καιρό της πανδημίας έχει επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.