Συστάσεις για την Επαναφορά της Κανονικής Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών και τη Διαχείριση του Φυσικού τους Υλικού αναφορικά με τον COVID-19. Δείτε  COVID19 το πλήρης κείμενο