Το Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου “Apothesis”   έχει ενημερωθεί με τα νέα Τμήματα ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό του με νέες εργασίες αποφοίτων!!