Συνεργασίες

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελ.Με.Πα. συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και συμμετέχει σε συνεργατικά σχήματα για την εξοικονόμηση πόρων  και την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των χρηστών της. Συγκεκριμένα είναι μέλος :

  • Του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – HEAL Link όπου η συνεργασία, μέσω καθιέρωσης κοινής πολιτικής, στις συνδρομές των περιοδικών (έντυπων και ηλεκτρονικών) έχει σαν στόχο την ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών, την εξοικονόμηση πόρων και την πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πηγών μεταξύ των εταίρων.

 

 

 

 

  • Του Εθνικού Δικτύου Συνεργασίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) όπου μέσω Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών πραγματοποιείται online παραγγελία αντιγράφων από άρθρα περιοδικών άλλων βιβλιοθηκών.