Διαβάστε τη συνέντευξη του Αντιπρύτανη κ. Χ. Φλώρου  στο περιοδικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου “Ανάπτυξη”