Ο ΣΕΑΒ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021 διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης παράλληλα με την πρόσβαση σε πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού των εκδοτών.

Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση Ανοικτής Πρόσβασης στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μονο σε επιστημονικά περιοδικά.Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη και μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά εδώ.

Καθώς οι συμφωνίες προβλέπουν διαφορετικούς όρους για τη δημοσίευση σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης συστήνουμε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους και τις ρήτρες ανά εκδότη. Επίσης για να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη για ΑΠ, πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κατηγορία των μελών ΣΕΑΒ και συστήνεται η υποβολή να γίνεται στον Ιδρυματικό Λογαριασμό του συγγραφέα. 

Πληροφορίες δίνονται από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης για θέματα  Ανοικτής Πρόσβασης