Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό την ενημέρωση των χρηστών πάνω σε θέματα διαχείρισης βιβλιογραφίκών αναφορών και παραπομπών, γνωρίζει, τους βασικούς κανόνες καταγραφής βιβλιογραφικών παραπομπών / αναφορών, κατανοεί τη σημασία και το σκοπό των βιβλιογραφικών παραπομπών /αναφορών, Επιτυγχάνει ποιότητα στις εργασίες που διεκπεραιώνει στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων

Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τα πρότυπα που παρουσιάζονται είναι το σύστημα APA, Harvard και ΙΕΕΕ.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εισήγηση-παρουσίαση-πρακτική άσκηση.
Διάρκεια: 1 ώρα

Εξοπλισμός : Απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και  ο υπολογιστής σας να διαθέτει μικρόφωνο και ακουστικά
Στο πίνακα που ακολουθεί  παραθέτονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. Διπλά από την ημερομηνία και ώρα υπάρχει ο  σύνδεσμος για την συμμετοχή σας  αυτόν θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για την συμμετοχή σας . Δεν θα έρθει προσωπικό μνμ στο email σας

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 11:00πμ-12:00μμ

https://meet.google.com/rph-yisx-qjp

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 11:00πμ-12:00μμ

https://meet.google.com/run-gpfs-ddj

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 11:00πμ-12:00μμ

https://meet.google.com/vby-qqhk-psc

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 11:00πμ-12:00μμ

https://meet.google.com/aux-yjcu-cwm

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021  11:00 π.μ-12:00 μμ

https://meet.google.com/keq-djrf-dqa

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021  11:00 π.μ-12:00 μμ

https://meet.google.com/jgk-pxcs-yrg

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 11:00 π.μ-12:00 μμ

https://meet.google.com/ovf-gprm-gux