Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) στο πλαίσιο των δράσεων του 2020 διοργανώνει το δεύτερο σεμινάριο απομακρυσμένης εκπαίδευσης (Webinar) με θέμα:

«Μοντέλα και προσεγγίσεις για τη διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς: προκλήσεις και ευκαιρίες για τις οικονομικές βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης»

Εισηγητής ο Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και
Μουσειολογίας , κ. Πέτρος Κωσταγιόλας

Ημέρα και ώρα διοργάνωση, 22 Μαΐου 2020, ώρα 11:00-12:30
Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και θα σας σταλεί πρόσκληση μία ημέρα πριν, στο email που θα δηλώσετε.
Μισή ώρα πριν το σεμινάριο θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Είναι απαραίτητο η αίτηση συμμετοχής να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ.
Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi_helin.

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.