Για τη σύνδεση VPN δείτε πληροφορίες στο ιστότοπο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης, Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μέσω VPN  για το προσωπικό του Ιδρύματος και τους φοιτητές!