Τα παρακάτω σημαντικά περιοδικά είναι διαθέσιμα με Ηλεκτρονική πρόσβαση από το δίκτυο του ΕΛΜΕΠΑ! Για οτιδήποτε πρόβλημα ενημερώστε μας στο LibHer@hmu.gr

JOURNAL TITLE   ISSN EDITORS Format
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION https://academic.oup.com/ajcn 002-9165 1938-3207 Oxford University Press Print + Internet
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT NUTRITION AND EXERCISE METABOLISM https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijsnem/ijsnem-overview.xml 1526-484X 1543-2742 Human Kinetics Print + Internet
JOURNAL OF RENAL NUTRITION – Online https://www.jrnjournal.org/ Elsevier Internet
International Journal of Obesity https://www.nature.com/ijo/ Nature Internet
Journal of Applied Physiology https://journals.physiology.org/journal/jappl 8750-7587 American Physiological Society Print + Internet
European Journal of Clinical Nutrition https://www.nature.com/ejcn/ Nature Internet