Δείτε τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Αυτοδύναμα αλλά και σε σύμπραξη με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σας προσφέρουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις στις  Εφαρμοσμένες Θετικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και στις Επιστήμες Υγείας.