Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  θα παρέχει το σεμινάριο για την έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης μέσω του διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις πηγές και τις συλλογές που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Εκπαιδεύει στην έρευνα και  δίνει έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της. Η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική για την έκδοση κάρτας-μέλους της βιβλιοθήκης (σας δίνει το δικαίωμα δανεισμού)

Θεματολογία: Γνωριμία με τον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις ηλεκτρονικές πηγές τις βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ )

Εξοπλισμός : Απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και  ο υπολογιστής σας να διαθέτει μικρόφωνο και ακουστικά

Διάρκεια μαθήματος : 1 ώρας

Στο πίνακα που ακολουθεί  παραθέτονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων. Διπλά από την ημερομηνία και ώρα υπάρχει ο  σύνδεσμος για την συμμετοχή σας  αυτόν θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για την συμμετοχή σας . Δεν θα έρθει προσωπικό μνμ στο email σας

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/cne-ntdt-spo

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2012 ώρα11-12 πμ

https://meet.google.com/spx-grvp-hqn

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021ώρα 12-1 μμ

https://meet.google.com/kzn-tpsg-cqk

Τετάρτη  24 Μαρτίου 2021 ώρα11-12 πμ

https://meet.google.com/qkv-dfip-mwp

Παρασκευή 26 Μαρτίου ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/txw-ynbw-xvp

Δευτέρα 29 Μαρτίου 202 ώρα1 12-1μμ

https://meet.google.com/osi-rmfi-dgq

Τετάρτη  31  Μαρτίου 2021 ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/ebi-nhuw-gqz

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/mxh-hdbm-dvt

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 ώρα12-1μμ

https://meet.google.com/paq-qewy-gje

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/jpk-wzmq-cae

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/wmk-gdsd-vvm

Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 ώρα 12-1 μμ

https://meet.google.com/gad-riqm-jmn

Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 ώρα 11-12 πμ

https://meet.google.com/gjk-vord-vyv

Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 ώρα 12-1 πμ

https://meet.google.com/gqc-jwpw-uvj