Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η ΜΟΔΙΠΑΒ ΣΕΑΒ  στο πλαίσιο του ελέγχου και της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να συλλέξει την γνώμη των μελών της ως προς την ικανοποίηση από τους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες που διαθέτει.

H έρευνα θα διαρκέσει από την 01/03/2021-31/03021

https://mopab.seab.gr/SatisfactionUserService/index.php/928791/lang-el