Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των εορτών από Τετάρτη 27/12/2023 έως Παρασκευή 05/01/2024,
η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί για το κοινό από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές & Ευτυχισμένο το 2024!!

 

 ΒιΚεΠ

ΕΛΜΕΠΑ