Ανακοίνωση σχετικά με τον COVID-19

Ο Σ.Ε.Α.Β. παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον COVID-19 και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Προς το παρόν δεν αναμένουμε καμία διακοπή των υπηρεσιών μας. Το γραφείο υποστήριξης και όλες οι υπηρεσίες μας θα λειτουργούν και θα παρακολουθούνται ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού.

Σας βεβαιώνουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και θα σας υποστηρίξουμε καθώς εργάζεστε με τη σειρά σας για να στηρίξετε τους φοιτητές σας αλλά και το ερευνητικό σας έργο.

Οι εκδότες  με τους οποίους έχει συμφωνίες ο ΣΕΑΒ, προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο της επιστημονικής κοινότητας και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του COVID-19, έχουν προχωρήσει σε μία σειρά από ενέργειες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας επικοινωνίας: https://www.heal-link.gr/επικοινωνία/


HEAL-Link is closely monitoring COVID-19 current developments and making adjustments where needed. At this time we do not anticipate any interruptions to our services. Our help-desk and all our services will be operational and monitored regardless of the personnel’s work environment.

Be assured that we will be responding to your needs and supporting you as you work to support your students and your research work.

The publishers with whom HEAL-Link has active agreements, in order to support the work of the scientific community and minimize the impact of COVID-19, have taken a number of actions, which you can find here

For contacting us please use our contact page: https://www.heal-link.gr/en/contact-us/

Οι εκδότες που συνεργάζονται με τον ΣΕΑΒ προχωρούν σε μια σειρά ενέργειες για την διευκόλυνση της ερευνητικής κοινότητας στη μάχη για την καταπολέμηση του ιού. Δείτε εδώ