Στην ιστοσελίδα  της βιβλιοθήκης και στον σύνδεσμο Πληροφορίες-Φυλλάδια οδηγοί,  έχουν δημιουργηθεί δυο οδηγοί για την δημιουργία προφίλ στο Google scholar και το Academia.edu.

Οι δυο αυτές εφαρμογές  συγκεντρώνουν άρθρα και μελέτες ερευνητών, κυρίως πανεπιστημιακών. Έχουν στόχο το διαμοιρασμό ερευνητικών εργασιών ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, είναι μέσα  δικτύωσης που συνδέουν ερευνητές από όλο τον κόσμο και τους δίνει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν ο καθένας τα επιτεύγματα της ακαδημαϊκής καριέρας τους, να μοιραστούν άρθρα και δημοσιεύσεις,  να εκτιμήσουν τα στατιστικά στοιχεία  που έχουν οι έρευνές τους ανταπόκριση.