Αξιολόγηση των σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών στη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Η Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκδήλωσε ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση έρευνας Αξιολόγησης των σεμιναρίων εκπαίδευσης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η ΜΟΔΙΠΑΒ καλεί τους χρήστες της Βιβλιοθήκης που παρακολούθησαν τα σεμινάρια να συνδεθούν στη Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας και να συμπληρώσουν το Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΕΔΩ