Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η ΜΟΔΙΠΑΒ ΣΕΑΒ σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα που διεξάγει για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο θα συλλέξει τη γνώμη των φοιτητών για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν την ακαδημαϊκή περίοδο 2020-2021.

H έρευνα θα διαρκέσει από την 01/03/2021 έως 31/03/2021 και διαρκεί 8 λεπτά και οι απαντήσεις καταγράφονται ανώνυμα.

https://mopab.seab.gr/demandSurveys/index.php/231294/lang-el