Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα ανίχνευσης λογοκλοπής Turnitin έθεσε σε λειτουργία από την Τρίτη 4 Απριλίου του 2023, τη δυνατότητα ανίχνευσης κειμένων από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ChatGPT), μέσω της υπηρεσίας AI writing detection. Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης ομοιότητας κειμένων δεν θα είναι ορατά στους φοιτητές, αλλά θα μπορούν να τα δουν μόνο οι διδάσκοντες/ουσες. Στην παρούσα φάση ανιχνεύει μόνο εργασίες στην αγγλική γλώσσα. Το ποσοστό εμφανίζεται στο similarity report με ξεχωριστή ένδειξη (AI) και ξεχωριστό ποσοστό. Δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.