Άτομα με Αναπηρία

Αναγνωστήριο για Άτομα με Αναπηρία

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Έργου «Ψηφιακή Σύγκλιση» και με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στη πληροφορία, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προχώρησε στη δημιουργία Υπηρεσίας Υποστήριξης Ατόμων με αναπηρία.

Ο στόχος της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των εντυπο-ανάπηρων στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν, ανακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν το έντυπο υλικό και τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚΒ2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες», η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θεωρείται αρμόδιος φορέας για την αναπαραγωγή έργων, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά στους δικαιούχους με προβλήματα όρασης. Με τον Ν.4672/2020 του Ελληνικού Κράτους έγινε η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνηση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Η μετατροπή των έντυπων ή ηλεκτρονικών τεκμηρίων (βιβλία, άρθρα, δικτυακός τόπος) σε προσβάσιμο υλικό γίνεται από το ειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και από Δίκτυο εθελοντών που θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική συμμετοχή. Τηρείται αρχείο εθελοντών, παρέχεται ενημέρωση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των αναπήρων χρηστών και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μετατροπή γίνεται κατά προτεραιότητα στο διδακτικό υλικό του τμήματος που φοιτά ο εντυπο-ανάπηρος χρήστης και κατόπιν σε άλλου τύπου υλικό.

Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την οργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας προς το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με στόχο την πληροφόρηση των διδασκόντων για την εντυπο-αναπηρία και την λειτουργία του εργαστηρίου.

Επίσης παρέχει Έντυπο Καταγραφής αναγκών ΑΜΕΑ προς τις Γραμματείες των Σχολών, για καταγραφή των αναγκών τους πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον φοιτητή ή το συνοδό του και βοηθάει στην έγκαιρη μετατροπή διδακτικού υλικού για το επόμενο εξάμηνο.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες.

Η χρήση εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

 

Υπεύθυνοι και στοιχεία επικοινωνίας του Αναγνωστηρίου ΑΜΕΑ

Νικητάκης Μιχάλης, Χετζάκη Μαρία, Αγγελάκη Μαρία

Τηλ. 2810-379331, 2810-379827

e-mail: amea@hmu.gr

 

 

AmeLib: Βιβλιοθήκη για εντυπο-ανάπηρους χρήστες

Στο πλαίσιο της δράσης 9.7 του ΣΕΑΒ αναπτύχθηκε και η Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη AmeLib (Accessible Multi-modal Electronic Library) και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλογο βιβλίων με προσβάσιμο περιεχόμενο μέσα από μια εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή για εντυπο-ανάπηρα άτομα. Οι χρήστες εγγράφονται ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ AMElib | AMELib – Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (seab.gr) και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι είναι ενήμεροι για τη νομοθεσία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και αποδέχονται πλήρως τους όρους χρήσης της AMELib. Τα ψηφιακά τεκμήρια της AMELib παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και ΔΕΝ επιτρέπεται να αποκαλυφθούν/δανειστούν/διανεμηθούν σε τρίτους. Δείτε “Ενημέρωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα”.

Η είσοδος χρηστών στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη επιτυγχάνεται με πιστοποιημένους κωδικούς και για την απόκτησή τους μπορείτε να απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΜΕΠΑ. Ο χρήστης στη συνέχεια έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (αναζήτηση στον κατάλογο, μεταφόρτωση τεκμηρίων).

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη στο amea@hmu.gr για να ζητήσουν το/τα συγγράμματα του μαθήματος τους σε ψηφιακή μορφή εφόσον δεν είναι ήδη στην AMELib. Ακολούθως η Βιβλιοθήκη προβαίνει σε αίτημα στον εκδότη για την παροχή του συγγράμματος σε ψηφιακή μορφή όπως υποχρεούται .