Ενημερωθείτε για τις νέες προσκτήσεις της ΒιΚεΠ κατά το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβριος 2021 – Αύγουστος 2022.
Περισσότερες πληροφορίες για τα τεκμήρια, μπορείτε να αναζητήσετε
στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.