Το ωράριο της Βιβλιοθήκης για τη θερινή περίοδο θα είναι
Δευτέρα – Παρασκευή  8:00π.μ. – 15:00 μ.μ.