Η ΒιΚεΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συμμετέχει στην έρευνα που διενεργεί η Μονάδα Επιστημονικής Πληροφόρησης του ΣΕΑΒ (HEAL-Link) με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση ως μοντέλο δημοσίευσης της επιστημονικής έρευνας.

Παρακαλούμε πολύ τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του ιδρύματός μας,  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο-σύνδεσμο που εστάλη στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για να  εκφράσουν την γνώμη και θέση τους για την  ΑΠ.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι επτά (7) λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι ενεργό μέχρι 15.3.21.

Περισσότερες πληροφορίες για  την Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης  του ΣΕΑΒ μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο scholarly.heal-link.gr