Άλλες ψηφιακές συλλογές

                                                                 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΑΝΕΜΗ

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέμη  του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει στον χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών πληροφοριών, ψηφιοποιημένων βιβλίων  και άρθρων με έμφαση στο Νεοελληνικό πολιτισμό. 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων, διατίθενται ελεύθερα στον επισκέπτη της.

ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ

Η ψηφιακή πολιτιστική συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους  “Αρχειομνήμων”σας δίνει τη δυνατότητα να περιηγηθείτε και  να αναζητήσετε τεκμήρια με βάση την αρχειακή περιγραφή τους και να δείτε στην οθόνη σας τα ψηφιακά τους αντίγραφα, που ζωντανεύουν τα ίχνη του παρελθόντος.

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ

Ο  “Πανδέκτης” περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ

Το  “Κάτοπτρον” είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται με ενιαίο τρόπο ιστορικές πληροφορίες, που αφορούν την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα.

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ-ΕΚΤ

Η βάση  αυτή αποτελεί το εθνικό αρχείο των διδακτορικών διατριβών. Περιλαμβάνει στοιχεία για διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και για μεγάλο αριθμό διατριβών που εκπονήθηκαν στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες.

OpenArchives

Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί το OpenArchives το οποίο  είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης.

ΑΡΤΕΜΙΣ

Σκοπός του Άρτεμις είναι η συστηματική αρχειοθέτηση και διάδοση της πνευματικής παραγωγής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

DARTEurope Etheses Portal  

Ευρωπαϊκή πύλη για αναζήτηση ηλεκτρονικών διατριβών.

NDLTD

Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

eScholarship Repository

Ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.