Με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, έχει δημιουργήσει Υπηρεσία Υποστήριξης εντυποανάπηρων αναγνωστών. Η υπηρεσία έχει στόχο να υποστηρίξει τους εντυποανάπηρους φοιτητές και φοιτήτριες ( τυφλοί, άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης) στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν, να ανακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν το έντυπο υλικό και τις ηλεκτρονικές πηγές που διαθέτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και να μετατρέψει σε προσβάσιμη μορφή το εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται.

Η μετατροπή των έντυπων ή ηλεκτρονικών τεκμηρίων σε προσβάσιμο υλικό γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης αλλά και από το Δίκτυο εθελοντών , στους οποίους παρέχεται ενημέρωση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και των δικαιωμάτων των εντυποανάπηρων φοιτητών/τριών, υπογράφεται σύμβαση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για τα προσωπικά δεδομένα και δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τυφλούς και μερικώς βλέποντες φοιτητές/τριες και η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Η υπηρεσία λειτουργεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚΒ2065 24.10.2007) «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες». Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θεωρείται αρμόδιος φορέας για την αναπαραγωγή έργων, τα οποία θα διατίθενται αποκλειστικά στους δικαιούχους με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, συμμετέχει στην Accessible Multi-modal Electronic Library (AMELib), που δημιούργησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο, μια προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.