Κάλλιπος

Δράση Κάλλιπος

Το αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετείχε στη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί και αναρτηθεί προς όφελος των χρηστών.
Η πλοήγηση γίνεται μέσω πέντε (5) θεματικών περιοχών με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων.