Ηλεκτρονικά βιβλία

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης παρέχει πρόσβαση σε πολλές συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων.
Η πρόσβαση γίνεται μέσω σύνδεσης από το δίκτυο του Πανεπιστημίου ή μέσω σύνδεσης VPN με χρήση του Ιδρυματικού λογαριασμού για εξωτερικούς χρήστες.

HEAL-Link
Μέσω της κοινοπραξίας HEAL Link παρέχεται σύνδεση στους παρακάτω εκδότες :
Elsevier
Emerald
IEEE proceedings
Springer e-books
Springer full e-books package (2005-2017)
Taylor & Francis Group ebooks
Wiley online Books collection

e-class

Η πλατφόρμα Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Για πηγές ανοικτής πρόσβασης ηλεκτρονικών βιβλίων δείτε:

free-ebooks

Directory of Open Access Books: βιβλία και άρθρα περιοδικών
Open Library
SciELO books
University Press Books (project MUSE)
Κάλλιπος Ελληνικά Ακαδημαϊκά συγγράμματα
Google google search
Online Books page
Open access Books on JSOR
Open Books ελληνικά λογοτεχνικά βιβλία
Project Gutenberg free e-books
Knowledge Unlatched pilot collection
24grammata.com
Manybooks net -free & discounted bestsellers-  ebooks4greeks.gr

Το αποθετήριο «Κάλλιπος» Δράση Κάλλιπος είναι ένας ιστότοπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετείχε στη δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί και αναρτηθεί προς όφελος των χρηστών.
Η πλοήγηση γίνεται μέσω πέντε (5) θεματικών περιοχών με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των συγγραμμάτων.

Πληροφορίες:

Μαρία Βαργιακάκη variaka@hmu.gr, 2810 379343, 2810 379827