Εύδοξος & e-class

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  14/9/2020: Επιστροφές σε βιβλία Ευδόξου παραλαβής Εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα μπορεί να γίνει τέλος μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10/4/202:  διανομή των βιβλίων Ευδόξου ακαδ.έτους 2019-2020.

A. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 44726/Ζ1/09.04.2020 (ΦΕΚ Β’ 1271) (https://eudoxus.gr/Files/FEK_1271B_09.04.2020.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

B. Όσοι φοιτητές έχετε παραλάβει παράτυπα βιβλία από τον Εύδοξο και πρέπει να τα επιστρέψετε, μπορείτε να μας στείλετε τα παρακάτω στοιχεία στο e-mail: nikit@hmu.gr για να το ρυθμίσουμε. Υποχρεούστε όμως μετά την άρση αναστολής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, να προσκομίσετε τα βιβλία στη Βιβλιοθήκη για να ολοκληρωθεί τη διαδικασία. 1.φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (πάσο) και τις δ’υο όψεις. 2.τον τίτλο/ους και τον συγγραφέα του βιβλίου/ων που οφείλετε.  3.το κινητό ή σταθερό σας τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Η βιβλιοθήκη είναι σημείο διανομής και επιστροφής βιβλίων Ευδόξου.
Επιστροφές Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη δέχεται τις επιστροφές βιβλίων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου μας. Για την επιστροφή των βιβλίων θα πρέπει να έχει γίνει η εκκαθάριση του εξαμήνου από τον ΕΥΔΟΞΟ και να βεβαιωθεί η εκκρεμότητα στο φοιτητή Η επιστροφή των συγγραμμάτων γίνεται στο γραφείο εξυπηρέτησης και για να πραγματοποιηθεί η  επιστροφή των οφειλόμενων συγγραμμάτων, ο φοιτητής θα πρέπει να προσέλθει έχοντας μαζί του τα βιβλία που οφείλει, καθώς και τον αριθμό του μητρώου του. Η επιστροφή γίνεται καθημερινά την περίοδο που έχει ορισθεί η διανομή των συγγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας.

Για την υπηρεσία απευθυνθείτε το e-mail nikit@hmu.gr

Διανομή βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές  συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές.  Ο φοιτητής προσέρχεται στο γραφείο εξυπηρέτησης  καθημερινά την περίοδο που έχει ορισθεί η διανομή των συγγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας μαζί του το pin που του δόθηκε από τον ΕΥΔΟΞΟ, καθώς και την αστυνομική η ακαδημαϊκή ταυτότητα του.

e-class  : Η πλατφόρμα του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.