Εύδοξος & e-class

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  14/9/2020: Επιστροφές σε βιβλία Ευδόξου παραλαβής Εαρινού εξαμήνου 2019-2020 θα μπορεί να γίνει τέλος μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

 

 

 

Η βιβλιοθήκη είναι σημείο διανομής και επιστροφής βιβλίων Ευδόξου.
Επιστροφές Βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη δέχεται τις επιστροφές βιβλίων που παραδόθηκαν εσφαλμένα μέσω του ΕΥΔΟΞΟΥ σε φοιτητές του Πανεπιστημίου μας. Για την επιστροφή των βιβλίων θα πρέπει να έχει γίνει η εκκαθάριση του εξαμήνου από τον ΕΥΔΟΞΟ και να βεβαιωθεί η εκκρεμότητα στο φοιτητή Η επιστροφή των συγγραμμάτων γίνεται στο γραφείο εξυπηρέτησης και για να πραγματοποιηθεί η  επιστροφή των οφειλόμενων συγγραμμάτων, ο φοιτητής θα πρέπει να προσέλθει έχοντας μαζί του τα βιβλία που οφείλει, καθώς και τον αριθμό του μητρώου του. Η επιστροφή γίνεται καθημερινά την περίοδο που έχει ορισθεί η διανομή των συγγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας.

Για την υπηρεσία απευθυνθείτε το e-mail nikit@hmu.gr

Διανομή βιβλίων

Η Βιβλιοθήκη διανέμει σε φοιτητές  συγγράμματα τα οποία προήλθαν από λανθασμένες παραδόσεις σε φοιτητές.  Ο φοιτητής προσέρχεται στο γραφείο εξυπηρέτησης  καθημερινά την περίοδο που έχει ορισθεί η διανομή των συγγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας μαζί του το pin που του δόθηκε από τον ΕΥΔΟΞΟ, καθώς και την αστυνομική η ακαδημαϊκή ταυτότητα του.

e-class  : Η πλατφόρμα του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων.

Πληροφορίες:

Νικητάκης Μιχάλης nikit@hmu.gr 2810 379331, 9827