Δράσεις βιβλιοθήκης

Ημερίδες Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη οργανώνει Ημερίδες ενημέρωσης και πληροφόρησης προς την Ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινότητα για δράσεις που αναλαμβάνει και υλοποιεί. Τέτοια δράση είναι η λειτουργία του “Aναγνωστηρίου για άτομα με αναπηρία”. Διοργανώθηκαν οι παρακάτω ημερίδες: Ψηφιακές υπηρεσίες ανοικτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο και Χανιά, Παρουσίαση αναγνωστηρίου για άτομα με αναπηρία,   και  AmeLib – παραγωγή και προσθήκη ψηφιακών τεκμηρίων

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

Η Βιβλιοθήκη υποδέχεται για ξεναγήσεις και περιηγήσεις στους χώρους της σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για να φέρει σε επαφή τους μαθητές με το υλικό και τις υπηρεσίες της.

Αντικείμενο επισκέψεων

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι εκπαιδευτικός και αφορά την περιήγηση των επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη είναι γνωριμία τους με τους χώρους, το υλικό, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Μεσογειακού πανεπιστημίου

Σε ποιους απευθύνονται οι επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη απευθύνονται σε ομάδες μαθητών σχολείων, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, και διευθετούνται μόνο μετά από συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια της επίσκεψης είναι περίπου 60 λεπτά.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει περιήγηση στο κτίριο και γνωριμία με τους χώρους, το υλικό, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

Μέγεθος ομάδας επισκεπτών

Σε μία επίσκεψη είναι δυνατό να προσέλθει στους χώρους της Βιβλιοθήκης ένα  σχολικό τμήμα με μέγιστο αριθμό 30 άτομα

Διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για όλες τις σχετικές διευθετήσεις.

Μιχάλης Νικητάκης, ΜSc Βιβλιοθηκονόμος 

Επικοινωνία libher@hmu.gr, nikit@hmu.gr

τηλ. : 2810379331, 2810379332