Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης για το κοινό είναι:

Δευτέρα            09:00  π.μ  –  15:30  μ.μ.
Τρίτη                 09:00  π.μ  –  15:30  μ.μ.
Τετάρτη             09:00  π.μ  –  19:00  μ.μ.
Πέμπτη             09:00  π.μ  –  19:00  μ.μ.
Παρασκευή       09:00  π.μ  –  19:00  μ.μ.