Εκτυπώσεις – Φωτοτυπίες

 

Η Βιβλιοθήκη και κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου παρέχει στους  χρήστες των υπηρεσιών της, το δικαίωμα της αναπαραγωγής υλικού σεβόμενοι απόλυτα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Φωτοτυπίες / Εκτυπώσεις

Η βιβλιοθήκη διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων με κόστος ανά σελίδα 0,05 σέντ.

Πληροφορίες:

Βαργιακάκη Μαρία variaka@hmu.gr, 2810 379343, 9827